background

 Metody

Badania kierowców przeprowadzane są przez lekarzy posiadających uprawnienia do badań kierowców, wydane przez wojewodę opolskiego.

Przeprowadzając badania psychologiczne stosujemy nowoczesne metody:

 • testy osobowości i temperamentu – służą do badania predyspozycji osobowościowych i temperamentalnych;
 • testy sprawności intelektualnej – służą do badania sprawności umysłowej,  koncentracji i podzielności uwagi;
 •  testy aparaturowe – sprawdzają funkcjonowanie wielu procesów myślowych oraz sprawność psychomotoryczną, m.in.:
  • czas reakcji;
  • refleks;
  • umiejętność oceny prędkości, decyzyjność;
  • wrażliwość na olśnienie;
  • koordynację wzrokowo-ruchową.